Sociala medier som marknadsföringskanal

Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram… ja listan kan göras lång på sociala medie-kanaler där potentiella kunder befinner sig idag. För att lyckas på sociala medier krävs en väl genomtänkt strategi, ett planerat utförande som sedan följs upp för att ta insikter & lärdomar från. Allt detta hjälper vi er med så ni kan lägga ert fokus på annat!

VI ERBJUDER

Sätta en social mediestrategi utifrån ert företags satta mål
Skapa slagkraftiga annonser & rikta dessa mot rätt målgrupper
Optimera kampanjer under kampanjperiod
Utvärdera kampanj efter kampanjens slut

FACEBOOK ADS MANAGER

Facebook har tagit fram ett verktyg för annonsering som heter Facebook Ads Manager, detta använder vi oss utav i stor utsträckning när vi gör riktade annonser via Facebook & Instagram. Här kan man styra på ålder, kön, region, intresse m.m – kontakta oss så berättar vi mera om hur vi kan hjälpa er!