Offline medier

TV, Radio, Print, Out of Home, Direktreklam fyller alla viktiga funktioner i dem flesta företags mediemix.

Video

Ljud och rörlig bild har givetvis många egenskaper, den främsta kanske ändå är möjligheten till emotionella budskap som bland annat leder till en bättre ihågkomst av reklamen och därmed en bättre effekt. Detta tillsammans med en hög räckviddspotential gör exempelvis TV till en fortsatt tungviktare.

Tack vare ny teknik så konsumerar vi rörlig bild på nya tider, platser och enheter, via olika typer av distributionssätt vilket gjort planering och köp än mer komplext.

Lokal- eller nationell TV, reklamspots, specifika köp, sponsring, programsamarbeten, produktplaceringar, datastyrda onlineköp, möjligheterna är många. Vår uppgift som rådgivare och inköpare är att säkerställa störst nytta och effekt av din investering och skapa goda synergieffekter med övriga medieköp. Vår broadcast avdelning har lång erfarenhet av TV-mediet och vi har stor erfarenhet av videoköp online.

Audio

Ett emotionellt medium där ljudet skapar goda möjligheter till hög ihågkomst och påverkan. Modellering med rätt mix av kanaler är kritisk för önskade räckviddsmål och rätt målgruppsträff. Lokala eller nationella möjligheter att höras. Digital radio och podcasts har ytterligare breddat möjligheten med audioformatet.

Print

Få medier besitter högre trovärdighet och ger samma närhet till den lokala kunden. Att få ut sitt budskap med en snabb och hög räckvid kan vara avgörande för din försäljning.