RÅDGIVNING

Eftersom omvärlden i allmänhet, och medielandskapet i synnerhet, förändras kontinuerligt är det vår uppgift att bevaka trender och beteendemönster och de möjligheter som uppstår via kommande tjänster och nya aktörer på marknaden. Vi hjälper dig som kund att hålla sig uppdaterad och à jour med dagens mediekanaler.

ANALYS

Vårt samarbete inleds med en utvärdering av er nuvarande situation. Tillsammans identifierar vi de primära målgrupperna, vi tar fram mål och syfte med er medieinvestering och väver samman de insatser och kampanjer som ger er mest vid varje givet tillfälle. Vi utför vid behov även djupare marknads- och målgruppsanalyser.

MEDIEKÖP

Vi jobbar med alla mediekanaler; print, radio, tv, utomhusreklam samt digitalt med sökordsoptimering, sökmarknadsföring, annonsering i sociala medier, online video och display. Vi tar ansvar för hela processen – från förhandling till uppföljning och analys.