Analys

Många företag har ofta rätt bra koll på sin målgrupps demografiska sammansättning men det kan enkelt stanna där. Insikter om drivkrafter, förändringar i mediekonsumtion, produkt- eller varumärkespreferenser ger ditt företag viktiga insikter och ett försprång gentemot dina konkurrenter. Över hälften av alla 16-24 åriga män i Sverige har adblockers eller liknande installerade på sin dator medans siffran blott är ca 11% för samma målgrupp när det kommer till mobilen. Bra att ha koll på i planeringen av sin marknadsföring. Vi arbetar med dem största analysverktygen gällande konsument och marknadsinsikter i Sverige vilket gör att våra rekommendationer baseras på fakta, fördelen för våra kunder är effektivare medieinvesteringar.

VI ERBJUDER

Målgruppsanalys
Marknadsanalys
Konkurrensanalys
Trendanalys
Revision – Online- & offlinemedier
Medievalsrekommendation
Förhandling och upphandling
Attributionsanalys
Spårning och taggning av trafik

Analys av 45 000 Svenskar

Vi arbetar bland annat med ORVESTO® Konsument där svenskars mediekonsumtion, socio demografi och konsumtionsmönster i åldern 16-80 år beskrivs.

ORVESTO® Konsument är Kantar SIFOs stora medie- och målgruppsundersökning, med svar från cirka 45 000 slumpmässigt utvalda personer per år. Här mäts räckvidderna för ett stort antal medier, tidningar såväl som etermedier, bio, utomhusreklam etc. Utöver mediainformationen innehåller databaserna tusentals variabler av målgruppskaraktär. Här finns både generell information om individer, som demografi, intressen och vanor, och ”kommersiellt” intressanta parametrar såsom penningutlägg samt frågor om bank och försäkring, internetanvändning och butiksbesök.